Att montera ett partytält

Att montera ett partytält kan vara väldigt enkelt. Men det kan också vara väldigt svårt. Och allt hänger egentligen på hur många man är...och givetvis om man läser anvisningarna ordentligt. Jag har försökt att göra om de anvisningar som följer med tältet till en mer beskrivande anvisning eftersom de som följer med i huvudsak innehåller [...]